34 Gruppo delle Tofane - Discesa Giau

slides/34 Gruppo delle Tofane - Discesa Giau.jpg  34 Gruppo delle Tofane - Discesa Giau

Description: 2009.03.27
EXIF/IPTC: