04 Salita passo Falzarego - Sfondo Tofana

slides/04 Salita passo Falzarego - Sfondo Tofana.jpg  04 Salita passo Falzarego - Sfondo Tofana

Description: 2008.10.12
EXIF/IPTC: