461LagoFedaia_Marmolada

slides/461LagoFedaia_Marmolada.jpg  461LagoFedaia_Marmolada

Description: 2008.02.22
EXIF/IPTC: