Passo_Giau-Agosto 2014

slides/Passo_Giau-Agosto 2014.jpg  Passo_Giau-Agosto 2014

Description: 2015.03.26 Google Maps Link
EXIF/IPTC: